Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Azetx Piotr Czarczyński z siedzibą w: 62-510 Konin , ul. Jana Pawła II 81.

I. Definicje

 • Administrator- oznacza firmę: Azetx Piotr Czarczyński . z siedzibą w: 62-510 Konin , ul. Jana Pawła II 81, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konin. NIP: 665-176-60-25; REGON: 310272017, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies– oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy oraz ofertę firmy Azetx, działającą(y) w domenie(ach) azetx.pl, azetx.eu, magicfloat.eu
 • Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik– osoba fizyczna zamieszkała lub z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działająca w swoim imieniu lub będąca prawnie umocowanym reprezentantem podmiotu gospodarczego lub innej organizacji, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika na stronach azetx.pl, azetx.eu

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne:są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe:są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.vimeo.com [administrator Cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
   • Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • plus.google.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  • prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • opineo.pl [administrator Cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
  • wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • skype.com [administrator Cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
   • gadu-gadu.pl [administrator Cookies: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych

 • Ochrona prywatności użytkowników naszego Serwisu ma dla nas bardzo duże znaczenie. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu do niezbędnego minimum, które pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
 • Dane osobowe:
  • Dane osobowe, które Użytkownik Serwisu podaje podczas korzystania z Serwisu, pozyskiwane są wyłącznie w związku z realizacją zamówienia składanego przez Użytkownika oraz działalnością informacyjną Administratora.
  • Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie udostępnia i nie sprzedaje informacji osobom trzecim.
  • Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  • Funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, przekazanych Operatorowi w związku z Usługami określonymi w regulaminie pełni Azetx Piotr Czarczyński.
   Zbiór danych kontrahenci Azetx zgłoszony jest Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany jest do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 126454. Dat zatwierdzenia wniosku 06.05.2013. Nr zgłoszenia 005956/2013.